موضوع فعالیت شرکت های عمرانی راه سازی و ساختمان – ابنیه و ساختمان

-اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار، تونل ها و پل ها راه های زیر زمینی و تجهیز و نگه داری فنی سیستم های حمل و نقل

-فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرک های مسکونی، تجاری و اداری

-بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری

-زیر سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه

-خرید ملزومات، احداث سوله و اسکلت فلزی، نازک کاری و نماسازی، اقلام پیش ساخته، مخازن بتنی، مبلمان پارکی و شهری، انواع سازه ها از قبیل پارکینگ و آلاچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسسیات شهری

-ساخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله

-نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری

-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی