شرکت ساختمانی، راهسازی و تاسیساتی کویرزدا بیرجند متشکل از متخصصان مجرب و پرسابقه ای که در پروژه های متعدد حضور داشته اند و جهت هم افزایی بیشتر از سال ۱۳۷۴ درکنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با استفاده از این هم افزایی خدماتی بی بدیل را در عرصه خدمات فنی و مهندسی از راه تبدیل دانش به هنر ارائه نمایند.

در همین راستا نیز به جهت حضور در پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و ورزشی اقدام به ارائه خدماتی منحصر به فرد و کارشناسانه نموده اند که کارفرمایان محترم می توانند با استفاده از خدمات مذبور از شروع پروژه های خویش تا آخرین مراحل تکمیل پروژه با اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده از آن بهره مند شوند و بدون لحظه ای درنگ از منافع آن استفاده نمایند؛ چرا که بهره مندی از این خدمات دانش و تجربه ای را که به هنر تبدیل گردیده است در اختیار آنان قرار می دهد.

این شرکت کارفرمایان خویش را از ابتدایی ترین گام های آغاز پروژه همچون نقشه برداری زمین، تعیین و تغییر کاربری، اخذ مجوزات لازم از مراجع ذی صلاح، اجرا، بازاریابی و مدیریت فروش تا آخرین مراحل تکمیل امور اداری پروژه های شخصی و اجرا و تکمیل پروژه های ملی همراهی می نماید.